+420 417 532 677
Menu
E-shop Koloshop.sk Magazín iDomestik.cz

Náš tím je tu pre Vás

+420 417 532 677
+420 417 532 677

Po - Pi: 9:00 až 17:30 hod.

info@koloshop.sk
info@koloshop.sk

Odpovieme do 24 hodín

Kontaktujte nás Kontaktujte nás

Sledujte Koloshop

Informácie o spracovaní osobných údajov

Podľa pravidiel platformy Facebook musíme poskytnúť URL spätného volania na odstránenie údajov používateľa alebo URL pokynov na odstránenie údajov. Ak chcete odstrániť svoje aktivity pre Koloshop.com, môžete ich odstrániť podľa týchto pokynov.

Prejdite do časti Nastavenia a ochrana osobných údajov svojho konta na Facebooku a kliknite na položku "Nastavenia"
Potom prejdite na "Aplikácie a weby" a uvidíte všetky svoje aktivity v aplikáciách
Vyberte políčko možnosti Koloshop.cz
Kliknite na "Odstrániť"
Gratulujeme, úspešne ste odstránili svoje aktivity

V prípade spracúvania osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy zo strany online obchodníka alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy zo strany online obchodníka

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Koloshop s.r.o. so sídlom Mieru 577, 417 31 Teplice - Novosedlice, IČO: 28715501, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem, spisová značka: C28307 (ďalej len "prevádzkovateľ").
 2. Kontaktné údaje Správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie Míru 577, 417 31 Teplice - Novosedlice, Česká Republika,  e-mail info@koloshop.cz, telefón +420 417 532 677.
 3. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu osobných údajov.

2. Právny dôvod spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracúvania vašich osobných údajov je skutočnosť, že takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrenia zo strany prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. Účel spracovania osobných údajov

 1. Účelom spracúvania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom alebo vykonanie opatrenia zo strany prevádzkovateľa pred uzavretím takejto zmluvy.
 2. Nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu zo strany prevádzkovateľa v zmysle článku 22 nariadenia.

4. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje uchovávané prevádzkovateľom, je 10 rokov.
 2. Doba uchovávania osobných údajov na vlastné marketingové účely je 2 roky.

5. Ostatní príjemci osobných údajov

 1. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú prepravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru alebo realizácii platieb podľa kúpnej zmluvy.
 2. Osobné údaje (e-mailové adresy) sú spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. poskytované za účelom generovania dotazníkov na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ktorý zákazníci udeľujú prostredníctvom obchodných podmienok pri nákupe tovaru na Koloshop.cz
 3. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Práva subjektu údajov

 1. Podľa podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov a právo na prenosnosť svojich osobných údajov.
 2. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušilo alebo porušuje nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 3. Nie ste povinný poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nemôže byť zmluva uzavretá ani plnená prevádzkovateľom.
Viac ako 20 rokov na trhu
Viac ako 20 rokov na trhu

Časom overená kvalita

Top značky
Top značky

Len overené produkty

Odborný personál
Odborný personál

Poradíme Vám s výberom

Autorizovaný servis
Autorizovaný servis

V zázemí dvoch predajní

Náš tím je tu pre Vás
+420 417 532 677
+420 417 532 677

Po - Pi: 9:00 až 17:30 hod.

info@koloshop.sk
info@koloshop.sk

Odpovieme do 24 hodín