+420 417 532 677
Menu
E-shop Koloshop.sk Magazín iDomestik.cz

Náš tím je tu pre Vás

+420 417 532 677
+420 417 532 677

Po - Pi: 9:00 až 17:30 hod.

info@koloshop.sk
info@koloshop.sk

Odpovieme do 24 hodín

Kontaktujte nás Kontaktujte nás

Sledujte Koloshop

Reklamácie a vrátenie tovaru

Na všetok tovar predávaný na www.koloshop.cz sa poskytuje zodpovednosť za vady s minimálnou dobou trvania 24 mesiacov. Na niektoré komponenty sa vzťahujú špeciálne záručné podmienky, ktoré sú uvedené v popise tovaru na našich webových stránkach. Podmienky trvania zodpovednosti za vady sú uvedené aj na predajnom doklade.
Počas tejto dvojročnej doby má kupujúci nárok na možnosť uplatnenia reklamácie na tovar pre jeho závady. Závady zistené do 14 dní po doručení zásielky sa riadia inými ustanoveniami.
Všetky záručné a pozáručné servisné služby sú zabezpečené našou firmou alebo výhradným zastúpením výrobcu v Českej republike.

Robíme všetko pre to, aby ste boli spokojní. Preto priemerne 50% reklamácií vybavíme okamžite alebo najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia.

Vracajte alebo reklamujte tovar, prosím, na adresu: Koloshop s.r.o., Míru 577, Teplice - Novosedlice 417 31, ČR alebo tovar môžete priniesť osobne do predajní v Tepliciach alebo v Prahe.

Ak odstúpite od zmluvy a hodnota zostávajúceho tovaru klesne pod limit bezplatnej dopravy, bude vám účtované poštovné, ktoré ste si vybrali.

Zásielky doručené na iné adresy ako naše prevádzky nebudú spracované a ich preprava sa následne bude riadiť obchodnými podmienkami daného prepravcu.

Ak reklamujete trenažér, valce, jazdný komponent, kde je dôvodom reklamácie akýkoľvek neobvyklý zvuk či mechanická nefunkčnosť, natočte túto vadu na krátke video a pošlite ho k nám na email info@koloshop.sk.
Dodanie tovaru si potom vyžiadame.

Ak reklamujete obuv, je potrebné k popisu vady uviesť aj odhad nábehu v kilometroch.

Všetok tovar k nám posielajte suchý a čistý, v opačnom prípade nebude k reklamácii prijatý.

Protokol o vrátení tovaru na stiahnutie TU.

I. Všeobecné ustanovenia

Všetky reklamácie a reklamačný poriadok, ktorý určuje postup kupujúceho, sa riadia aktuálnou právnou úpravou, najmä predpismi Nového občianskeho zákonníka 89/2012 Zb. a zákonom 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa.

 

II. Práva a povinnosti predávajúceho Koloshop s.r.o. v reklamačnom konaní

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej bežným užívaním.

Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci Koloshop s.r.o. sa musí snažiť o čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie.

Ak ide o vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec bola riadne používaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru.

Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou, nemôže byť uznaná.

Prosíme o priloženie vyplneného reklamačného protokolu, ktorý je na stiahnutie tu.

Zodpovednosť predávajúceho Koloshop s.r.o. sa nevzťahuje na zle zabalené a chybne odoslané zásielky od kupujúceho s reklamovaným tovarom.

Neoznámené zásielky na dobierku nebudú prijaté.

Pri čiastočnom odstúpení od zmluvy a znížení zostávajúcej časti objednávky pod hranicu poštovného zdarma bude poštovné účtované dodatočne.

 

III. Práva a povinnosti kupujúceho voči predávajúcemu Koloshop s.r.o. v reklamačnom konaní

V prípade, že predávajúci neopraví alebo nevymení reklamovaný tovar do lehoty jedného kalendárneho mesiaca - 30 dní (nárok vznikne pri nedodržaní lehoty, ktorá je o jeden deň vyššia, ako dátum prijatia reklamácie v predchádzajúcom mesiaci), má kupujúci nárok na nový výrobok alebo vrátenie celej kúpnej ceny. Túto voľbu musí kupujúci oznámiť pri odovzdaní reklamácie. Bez tejto informácie bude vždy výrobok vymenený za nový.

Kupujúci má právo požadovať opravu tovaru aj u zástupcu výrobcu v ČR, ak sa zástupca zaviazal k tejto zmluve s výrobcom

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy iba v zákonom stanovených prípadoch a za splnenia ďalších podmienok uvedených v prameňoch tohto reklamačného poriadku.

Kupujúci je povinný informovať predávajúceho Koloshop s.r.o. na email info@koloshop.cz ešte pred odoslaním reklamovaného tovaru, že tovar odosiela.

V prípade uznané reklamácie má kupujúci nárok na úhradu poštovného vo výške najnižšieho poštovného z ponuky eshopu.

V prípade nesúhlasu s výsledkom reklamačného konania má zákazník právo podať návrh na prešetrenie reklamácie na orgán ČOI, ktorý slúži ako medzistupeň pred súdnym konaním.
Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 796/44, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.

Kupujúci je povinný upozorniť prepravnú spoločnosť pri prevzatí zásielky, že je poškodený obal zásielky a zásielku prevziať tzv. s výhradou. Ak je obsah zásielky poškodený, je kupujúci - zákazník povinný najneskôr do 48 hodín kontaktovať prepravnú spoločnosť a žiadať začatie reklamačného konania. Ak bude kupujúci uplatňovať reklamáciu poškodenej zásielky u predávajúceho, bude táto reklamácia odmietnutá.

U bazárového tovaru je zákazník povinný sa oboznámiť/je oboznámený so stavom tovaru a miernym opotrebením jednotlivých komponentov.

IV. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je súčasťou obchodných podmienok predávajúceho Koloshop s.r.o.

Tento reklamačný poriadok sa netýka situácií, kedy zákazník prevzal poškodenú zásielku od prepravnej spoločnosti. Ak je zásielka so zbožím poškodená, je nutné najneskôr do druhého dňa kontaktovať prepravnú spoločnosť a začať reklamačné konanie s prepravnou spoločnosťou. Prosíme tiež o emailovú kópiu smerom k nám, aby sme mali prehľad o kvalite práce prepravných spoločností.

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 1. januára 2018.

Viac ako 20 rokov na trhu
Viac ako 20 rokov na trhu

Časom overená kvalita

Top značky
Top značky

Len overené produkty

Odborný personál
Odborný personál

Poradíme Vám s výberom

Autorizovaný servis
Autorizovaný servis

V zázemí dvoch predajní

Náš tím je tu pre Vás
+420 417 532 677
+420 417 532 677

Po - Pi: 9:00 až 17:30 hod.

info@koloshop.sk
info@koloshop.sk

Odpovieme do 24 hodín