+420 417 532 677
Menu
E-shop Koloshop.sk Magazín iDomestik.cz

Náš tím je tu pre Vás

+420 417 532 677
+420 417 532 677

Po - Pi: 9:00 až 17:30 hod.

info@koloshop.sk
info@koloshop.sk

Odpovieme do 24 hodín

Kontaktujte nás Kontaktujte nás

Sledujte Koloshop

Pravidlá lyžiarskej požičovne Koloshop.sk

Pravidlá lyžiarskej požičovne Koloshop.sk

 1. Lyžiarska, skialpová alebo bežecká výstroj bude zapožičaná po dobrovoľnom oznámení osobných údajov zákazníka pracovníkovi Požičovne Koloshop.
 2. Cena zapožičania bude vypočítaná podľa platného cenníka a zaplatená pri vyzdvihnutí výbavy. V prípade prekročenia doby zapožičania bude zákazníkovi účtovaný každý ďalší deň podľa cenníka požičovne.
 3. Lehota zapožičania je stanovená nasledovne - pri vyzdvihnutí výbavy od 12:00 do 17:30 hod, pri vrátení od 9:00 do 11:00 hod sa deň požičania a vrátenia nezapočítava do lehoty zapožičania.
 4. Zapožičanie výbavy pre večerný skialp začína od 15:00 hod. Výbavu je nutné vrátiť nasledujúci deň medzi 9:00 až 10:00 hod.
 5. Na všetku zapožičanú výbavu sa vzťahuje záchranná kaucia podľa cenníka požičovne.
 6. Zákazník sa zaväzuje používať výstroj iba na účel a spôsobom, akým sa zvyčajne používa s ohľadom na jej povahu a určenie, aby nedošlo k jej poškodeniu a bude sa o ňu riadne starať.
 7. Zákazník nie je oprávnený dať výbavu do nájmu tretej osobe a vykonávať na nej akékoľvek zmeny.
 8. Termín vrátenia zapožičanej výstroje je pri celosezónnom zapožičaní do 1. 4. 2022. Ak nebude výstroj vrátená do tohto termínu, bude požičovné účtované podľa platného cenníka za každý deň z meškania.
 9. Zákazník je povinný vrátiť požičanú výbavu v pôvodnom a ČISTOM stave. Prevádzkovateľ má v tomto prípade právo použiť kauciu na opravu alebo náhradu poškodeného materiálu podľa cenníka servisných prác (poškodenie posudzuje servisný technik).
 10. Pri strate, odcudzení alebo úplnom zničení zapožičanej výbavy uhradí zákazník cenu výbavy, ktorú stanoví pracovník Požičovne Koloshop.
 11. V prípade skoršieho vrátenia výbavy sa peniaze nevracajú.
 12. V prípade ručného nastavenia lyžiarskej výstroje nastaví servisný technik vypínacie sily viazania podľa dodaných údajov od zákazníka, ktorý svojím podpisom potvrdí ich správnosť.
 13. Požičovňa Koloshop sa zaväzuje, že vec odovzdáva v stave spôsobilom k obvyklému užívaniu.
 14. Cenu za požičovné vrátane kaucie možno platiť tak v hotovosti, ako aj kartou.
 15. Storno rezervácie je možné urobiť osobne, e-mailom na info@koloshop.cz alebo počas otváracích hodín požičovne aj telefonicky na čísle +420 417 532 677. Vždy je potrebné uviesť meno a číslo rezervácie.
 16. Súhlasím s pravidlami požičovne a so spracovaním mojich osobných údajov podľa vyhlášky GDPR. Údaje budú získané iba pre účely Pôžične Koloshop - komunikáciu medzi zákazníkom a Požičovnou Koloshop.
Súhlasím s pravidlami požičovne a so spracovaním mojich osobných údajov podľa vyhlášky GDPR. Údaje budú získané iba pre účely Požičovne Koloshop - komunikáciu medzi zákazníkom a Požičovňou Koloshop.
Viac ako 20 rokov na trhu
Viac ako 20 rokov na trhu

Časom overená kvalita

Top značky
Top značky

Len overené produkty

Odborný personál
Odborný personál

Poradíme Vám s výberom

Autorizovaný servis
Autorizovaný servis

V zázemí dvoch predajní

Náš tím je tu pre Vás
+420 417 532 677
+420 417 532 677

Po - Pi: 9:00 až 17:30 hod.

info@koloshop.sk
info@koloshop.sk

Odpovieme do 24 hodín